LÄGER

JUNIORLÄGER - vecka 26 (preliminärt)

Ålder Längd Tid Pris
6-8 år 2 dagar 09.00-12.00 500 kr inklusive fika
9-12 år 4 dagar 09.00-12.00 1 000 kr inklusive fika
13> 3-4 dagar 09.00-12.00 1 000 kr inklusive lunch – Spel eftermiddagen