BANKOMMITTÈN

Följande personer ingår bankommittén:
Kjell Gustavsson
Göran Bryntesson
Ulf Karlsson
Tony Zetterqvist
Kerstin Blom Boström

Vår målsättning i bankommittén är att hålla en hög kvalitet på alla spelytor och närområden, samt anpassa och utveckla banornas layout till alla medlemmars och till gästernas krav.

Vårt arbete redovisas i de utvecklingsplaner för respektive bana. Utvecklingsplanerna framgår av länkar under fliken Banorna.

Förslag om förbättringar kan skickas till bankommittén på mail till info@roslagensgk.com