HANDICAPKOMMITTÈN

Har övergripande ansvar för klubbens handicapsystem med målsättningen att medlemmarna har ett korrekt handicap.

Jonas Lekman

Ordförande

Jessica Persson

Ledamot

Leif Modin

Ledamot