Kontaktinfo

Kjell-Arne Persson

Ordförande Seniorkommittén

Mandatperiod 2017

Tommy Richardson

IT- och webbansvarig

Mandatperiod 2017.

Per-Erik Sirén

Ledamot

Mandatperiod 2017-2018

Agne Domeij

Ledamot

Mandatperiod 2017-2018

Bernt Lundin

Ledamot

Mandatperiod 2016-2017

Peter Voltaire

Peter Voltaire

Peter Voltaire

Ledamot

Mandatperiod 2017-2018.

Anders Rahm

Valberedning, sammankallande

Mandatperiod 2017

Bo Stake

Valberedning, ledamot

Mandatperiod 2017.