Det vi kallar för Maxmedlem innebär fritt spel på våra bägge 18-hålsbanor på veckans alla dagar.

Om du vill ta med gäster på egna bana och spela får dessa en reduktion på greenfeen.
Vi ingår i klubbsamarbetet GKplus som innebär att du får spela fritt på klubbarna som ingår i detta samarbete( på lördagar, söndagar och helgdagar efter kl 13.00 övriga dagar fritt spel hela dagarna). De klubbar som ingår är Vassunda GK, Burvik GK, Hallstavik GK, Grönlund GK, Ängsö GK, Friiberghs GK, Trosa och Sala-Heby GK.

Spelavgift 5150kr
Medlemsavgift 450kr
Funktionärsdep.avgift* 500kr
Hyra av spelrätt 1000kr

 *Funktionärsdeposition återfås efter ca 6timmars arbete på klubben