VÅR VERKSAMHETSIDÈ OCH VISION

Roslagens Golfklubb Norrtäljes mål 2018-2020

Roslagens Golfklubb är till för alla!

Vårt mål:

Vårt mål är att anläggningen ska vara anpassad efter medlemmarnas behov och önskemål. Besöket hos oss ska vara en positiv upplevelse!

Vår vision:

Vi ska vara den golfklubb där alla ska känna sig välkomna och ges goda möjligheter att utöva och utveckla sitt golfspel.

För att nå dit är det viktigt att ta väl hand om våra medlemmar, stimulera till en positiv attityd, satsa på utbildning samt skötsel av våra banor.

Vår verksamhet ska alltid bygga på vår värdegrund:
  • Bemötande - Vi bemöter varandra med respekt för varandras tankar, idéer och åsikter oavsett ålder, kön, etnicitet och golfkunnande.
  • Gemenskap - Klubben ska bygga på en stark klubbkänsla, sprida en positiv anda och visa en generös attityd.
  • Ansvar och föredöme - Erfarna golfare ska vara till ett föredöme för alla och uppmuntra mindre erfarna golfare.
  • Framåtanda - All verksamhet ska genomsyras av utveckling av anläggningen och golfspelet. Besöket på klubben ska bli ett positivt minne.