HANDICAPREVISIONEN 2017

HANDICAPREVISIONEN 2017

Efter att ha genomfört årets handicaprevision kan konstateras att många har spelat mycket bra och vissa av dessa har fått sänkt handicap efter genomförd revision. Några andra har haft för lågt handicap och har fått en höjning vilket borde innebära att golfen blir roligare i framtiden.

10st har sänkts med 2,0
16st har sänkts med 1,0

45st har höjts med 1,0
18st har höjts med 2,0

De som fått justeringar av sitt handicap har fått ett mail om detta.

 

Handicapkommittén

 

Kommentarer

Fler artiklar