1

Par
4
Index
7
60
330m
55
322m
52
301m
49
301m
41
216m

1

Par
4
Index
7
60
330m
55
322m
52
301m
49
301m
41
216m

Hål 1

Kalvdön

Ovanför bevattningsdammen finns ett märkligt naturfenomen. En oval grop där kalvar lätt gick sin undergång till mötes om de försökte dricka - "kalvdön".