10

Par
4
Index
8
60
334m
55
334m
52
287m
49
287m
41
205m

10

Par
4
Index
8
60
334m
55
334m
52
287m
49
287m
41
205m

Kanalen

"Kanalen" anlades för att förbättra dräneringen för hålen 8-10 när banan anlades.