11

Par
4
Index
14
60
280m
55
271m
52
248m
49
238m
41
195m

11

Par
4
Index
14
60
280m
55
271m
52
248m
49
238m
41
195m

Bergspasset

Green ligger väl försvarad, inkilad i ett bergspass med kraftiga klippor på ömse sidor.