13

Par
5
Index
4
60
565m
55
481m
52
481m
49
422m
41
345m

13

Par
5
Index
4
60
565m
55
481m
52
481m
49
422m
41
345m

Viltväxeln

Efter första bergknallen befinner man sig på en "åker" som tidigare var en smal förbindelse mellan "Svedrundan" och "Pitan". Mellan den höga skogen på ömse sidor brukade viltet "växla över" på det smalaste stället, något som ofta utnyttjades av traktens jägare.