14

Par
5
Index
12
60
452m
55
427m
52
417m
49
392m
41
305m

14

Par
5
Index
12
60
452m
55
427m
52
417m
49
392m
41
305m

Pitan

Fairway ligger i hela sin längd på torpet "pitans" åkrar.