2

Par
5
Index
9
60
503m
55
427m
52
427m
49
381m
41
305m

2

Par
5
Index
9
60
503m
55
427m
52
427m
49
381m
41
305m

Svedrudan

Med "ruda" avses avröjd mark, som alltså tidigare var skogsbevuxen.