4

Par
4
Index
3
60
354m
55
341m
52
294m
49
294m
41
210m

4

Par
4
Index
3
60
354m
55
341m
52
294m
49
294m
41
210m

Kärret

På kullen som man spelar över från utslage låg ett välbyggt tops som kallades "Kärret"