5

Par
4
Index
15
60
298m
55
280m
52
267m
49
246m
41
246m

5

Par
4
Index
15
60
298m
55
280m
52
267m
49
246m
41
246m

Stenbron

Alldeles intill green låg ett torp som kallades "Stenbron". Stugan var ytterst ålderdomlig, troligtvis alrdrig rödfärgad. Det revs 1910.