6

Par
5
Index
11
60
470m
55
424m
52
407m
49
379m
41
301m

6

Par
5
Index
11
60
470m
55
424m
52
407m
49
379m
41
301m

Tomta

Outofboundgränsen till vänster utgör gränsen mellan Värnbergs ägor och gården Tomta.