7

Par
3
Index
13
60
222m
55
175m
52
168m
49
145m
41
140m

7

Par
3
Index
13
60
222m
55
175m
52
168m
49
145m
41
140m

Ekeskogen

Före golfbanans tid var hålets fairway en glänta i ekskogen. Skogen inköptes till Värnberg 1910,