8

Par
5
Index
5
60
535m
55
486m
52
416m
49
416m
41
360m

8

Par
5
Index
5
60
535m
55
486m
52
416m
49
416m
41
360m

Höstacken

Nuvarande fairway ingick i torpet "Kärrets" åkrar. Senare såldes den till gården Viborg som brukade lägga upp en stor höstack ca 50 meter från green.