Juniorträning i golfhallen

Vi tränar tillsammans 4 lördagar i rad uppe i vår golfhall i Görla. 

Med start lördag den 18/2.

4 juniorer per pass. 

8 år – 12 år

Kl 14-15 

13 år och uppåt

Kl 15-16

Blir det mycket anmälningar så lägger vi till fler tider!

Anmälan/frågor till:

Golfchristianmodin@gmail.com