Kallelse vårmöte 2024

Styrelsen välkomnar klubbens medlemmar till vårmötet 2024.

Söndagen den 12 maj klockan 15:00 i klubbhuset.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 14 april på info@roslagensgk.com

Välkomna!