Härmed kallas medlemmar i Roslagens GK Norrtälje till vårmötet 2023

Måndagen den 8 maj klockan 18:30 i klubbhuset.

Välkomna!