Handicapkommittén

Har övergripande ansvar för klubbens handicapsystem med målsättningen att medlemmarna har ett korrekt handicap.

Leif Modin

Mail: lemo@gmail.com

Mobil: 0703-70 34 42