Marknadskommittén

Ansvarar för att klubbens verksamhet är synlig i media och attraktiv för sponsorer. I ansvaret ingår också att erbjuda sponsor paket och teckna sponsoravtal.

Bengt Eriksson

Mail: eriksson.b@outlook.com

Mobil: 0703-97 08 73