Kommittéer

Kommiteérnas uppgift är att skapa en verksamhet som och är i ständig utveckling, genom en tydlig verksamhetsplan, en aktuell handlingsplan samt vision och värderingar.
Vårt övergripande mål är att vara en välmående klubb avseende ekonomi, nöjda medlemmar och gäster samt ha motiverade medarbetare.

Marknadskommittén

Ansvarar för att klubbens verksamhet är synlig i media och attraktiv för sponsorer. I ansvaret ingår också att erbjuda sponsor paket och teckna sponsoravtal.

Läs mer
Anläggningskommittén

Ansvarar, i samverkan med greenkeepern, för utveckling och skötsel av anläggningen

Läs mer
Handicapkommittén

Har övergripande ansvar för klubbens handicapsystem med målsättningen att medlemmarna har ett korrekt handicap.

Läs mer
Tävlingskommittén

Ansvarar för att planera, arrangera och genomföra ett väl anpassat och varierat tävlingsprogram.

Läs mer
Medlemskommittén

Ansvarar för att genomföra insatser för att behålla medlemmar och attrahera nya medlemmar tillsammans med tränarna och faddrar.

Läs mer