LOKALA REGLER

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR ROSLAGENS GK NORRTÄLJE 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och Tävlingsvillkor.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inte annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och Tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot Lokal regel: Allmän plikt(förlust av hål i matchspel och två slags plikt i slagspel)

 1. Out of bounds (Regel 18)

Out of bounds finns på hål 6 och hål 14. (Gamla banan)

 1. Pliktområden

De röda pliktområdena vid vildsvinsstängslet på hål 16 respektive diket till vänster om dammen på hål 12 är oändliga.

Det enda gula pliktområdet är på hål 12 (Gamla banan).

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförhållanden

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spel av hål 4, 8,9 eller 11 räknas inte slaget. Spelaren ska spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs(se Regel 14.6)

 1. Onormala banförhållanden(Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden Se regel 16 fig 16.1c
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål ar nära green och på spellinjen och är:

 • Inom två klubblängder från greenen och
 • Inom två klubblängder från bollen

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Under en rond får en spelare eller denne caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare som av sin hemmaklubb har tillstånd att använda transportmedel.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler, upprepade gånger. I bägge fallen kommer spelet att återupptas med två signaler, upprepade gånger. se regel 5.7b.

 

Tävlingsvillkor

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgift finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inta annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA tävlingshandicap.

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen.Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning,

8.3.6 Uteblivande från tävling Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud med godtagbara skäl uteblir från start i tävling bör rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se 1.14.3. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling bör rapport även ske till spelarens hemmadistrikt.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A

Klass B

Klass C

I tävlingsinbjudan framgår hur klassindelningen för tävlingen kommer att vara. Många tävlingar kommer att ha flytande klassindelning för att uppnå lika antal i varje klass.

Vid färre deltagande än 5 startande i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas.

 

 1. Tee i klubbtävlingar

Grunden är den enskilde får välja vilket tee spelaren vill spela från. Det är spelaren ansvar att kontrollera att rätt antal erhållna slag framgår av scorekortet.

I tävlingsinbjudan kommer det att framgå om ett fastställt tee gäller.

 1. Särskiljning (regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för tävlingen ska scorekortet lämnas i receptionen. Spelarenhar lämnat in scorekortet när spelaren går från receptionsdisken.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat- Tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

 

 

Beslutad av Roslagens GK Norrtälje Styrelse 2019-