BANKOMMITTÈN

Bankommittén består av följande personer:

Kjell Gustavsson
Per Gunnarsson
Ulf Karlsson
Kerstin Blom Boström
Tony Zetterqvist

Vår målsättning i bankommittén är att hålla en hög kvalitet på alla spelytor och närområden, samt anpassa och utveckla banornas layout till alla medlemmars och till gästernas krav.

Vårt arbete redovisas i de utvecklingsplaner för respektive bana. Utvecklingsplanerna framgår av länkar under fliken Banorna.

Förslag om förbättringar kan skickas till bankommittén på mail till info@roslagensgk.com