Fastighetskommittén

Fastighetskommittén arbetar med utveckling av fastighet och anläggning.

Är du intresserad av att delta eller sponsra något specifikt projekt kan du kontakta någon av dem.

 

Lennart Wahlgren    lennartwahlgren@telia.com      070-5861504

Arne Rundqvist       Arne.Rundqvist@outlook.com    070-7133200

Per-Erik Sirén         pererik.siren@ownit.nu             070-6481700