SENIORER

Seniorkommittén Roslagens Golfklubb

Seniorkommittén som från och med 2018 omfattar alla seniorer, alltså även klubbens damer, har ett upptaktsmöte den 16 maj som inkluderar en första genomgång av nya golfregler. Vi premiärspelar i en lottad texas scarmble.

Vi kommer sedvanligt att varje vecka genomföra en torsdagstävling.

Under säsongen strävar vi efter ett högt deltagande vid de fem Old-Membersävlingar som UGF anordnar.

Seniorerna kommer att mot Burviks GK utkämpa en kamp "Slaget om Roslagen" vilket omfattar fyra spelomgångar i olika former av matchspel.

Seniorerna kommer att genomföra en matchcup både på dam- och herrsida. Seniorerna strävar efter matchspelsutbyte med någon klubb även på damsidan.Många koncept undersökes men i dagsläget är inte något slutligt definierat.

Klubben ansvarar med stöd från seniorkommittén för Upplandsseniorernas avslutning 10 september.

Klubben seniorer avslutar sin planlagda verksamhet 26 september med prisutdelning och sammanfattning av årets verksamhet. Denna sista torsdag spelar vi som vanligt texas scramble i lottade lag

 

­

Vi träffas – Vi tävlar – Vi trivs 

  • Tyngdpunkten ligger på bredd och att alla ska kunna delta oavsett spelstandard eller handicap.
  • Vi ser det som en fantastisk form av friskvård att få motion och social samvaro på golfbanan och ibland en god lunch efter ronden.
  • Vi tycker att den sociala kontakten är mycket viktig och att den går utmärkt att kombinera med att tävla under lättsamma och kamratliga former.