HANDICAPKOMMITTÈN

Har övergripande ansvar för klubbens handicapsystem med målsättningen att medlemmarna har ett korrekt handicap.

Göran Bryntesson

Ordförande

Leif Modin

Ledamot

Jonas Lekman

Ledamot