LOKALA REGLER

Lokala regler vid Roslagens GK Norrtälje

Out of bounds (Regel 27-1)

Finns på hål 6 och hål 14. På hål 14 anges out of bounds av de vitmålade elstängselstolparna. Elstängslet är ett oflyttbart hindrande föremål och en spelare får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängslet enligt Regel 24-2. 

Vattenhinder (Regel 26)

 Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen mot hindret går där marken bryter av mot hindret.

Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1 

  1. Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.
  2.  Myrstackar på spelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt regel 25-1
  3. Öppna, grusade dräneringssträngar är mark under arbete.
  4. Vitsprayade områden är mark under arbete.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Alla stenrösen är organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela boll som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

Oflyttbara hindrande föremål nära green (Regel 24-2)

Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och det oflyttbara föremålet är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Spelaren får då ta lättnad på följande sätt:

  • Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från punkt där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.

Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en ny boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

Avståndsmätare

För allt spel på Roslagens Golfklubb Norrtälje, får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare använder en avståndsmätare som också är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv), och använder någon av dessa funktioner bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation.

Tillfällig lokal regel

Alla nysådda ytor och ytor där dräneringsarbeten är genomförda är att betrakta som onormala markförhållanden (Regel 25-1)                                                                                                         

Avbrott i spelet (Anm till regel 6-8b)

När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara och spelarna är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Om avbrottet kommer under spelet av ett hål måste de avbryta spelet omedelbart och inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas. Om spelaren inte omedelbart avbryter spelet, är han diskvalificerad om inte omständigheterna motiverar ett upphävande av plikten, så som medges i Regel 33-7. Signalen för avbrott i spelet kommer att vara en lång signal med siren. Signalen kommer att upprepas. Spelet återupptas vid två korta signaler vilka upprepas.