Inbjudan Höstmöte 2019

Välkommen till 2019 års höstmöte söndagen den 17 November klockan 15:00

 

Platsen är som tidigare år Sjösala Aula på Campus.

Adress: Evert Taubes gata 1.

Möteshandlingar finns att tillgå på hemsida samt i klubbhuset senast 14 dagar innan mötet.

 

Välkomna!

 

 

Kommentarer