Inför seniorernas årsmöte 28 sept

Det är fortfarande några veckor kvar på 2017 års säsong men redan på årsmötet 28 sept ska vi bl. a välja kommittéledamöter för 2018. Valberedningen med Anders Rahm i spetsen har hittat några villiga kandidater men vi behöver förslag till ordförande efter Kjell-Arne Persson och efterträdare till webb- och IT-ansvarige Tommy Richardson. Kjell-Arne och Tommy kommer att hjälpa de nya under den första tiden så att de kommer igång i sina roller. Om du själv är villig eller vill föreslå någon är du välkommen att kontakta valberedningen, Kjell-Arne eller Tommy. Kontaktuppgifter här.

Kommentarer