Vårmöte och arbets- och städdag

Hej!

Välkommen till årets arbets- och städdagar den 28 eller den 29 april. Se vidare bifogad fil.

Klubbens vårmöte genomförs söndagen den 29 april kl 15.00 i klubbhuset.
Omedelbart efter vårmötet genomförs Roslagens Golf AB Bolagstämma.

 

Väl mött!!

Kommentarer