CUSTOM FITTING

Om du tar din golf på allvar och vill optimera din utrustning och ditt spel på bästa möjliga sätt rekommenderar vi att du träffar oss för konsultation.

Oavsett spelnivå har gemene man användning av att prova ut och skräddarsy sin utrustning. En vanlig missuppfattning är att det bara är elitspelare som har användning av detta. Det är av yttersta vikt att du bl.a får rätt längd och tyngd på klubborna  samt rätt klubbsammansättning (set make-up).

Med hjälp av avancerad mätutrustning genomför vi en djupgående analys av din sving. Med utgångspunkt från dataanalysen i kombination med bl.a din kroppslängd, armlängd, svingteknik, bollhastighet etc. väljer vi ut ett antal testklubbor från vårt omfattande utbud.

Genom en välbeprövad process arbetar vi oss fram till de klubbor som passar just dig bäst.