GOLFSTUDIO

Vår träningsstudio

Vi använder oss av moderna analyssystem som Swing Catalyst kamerasystem och Flightscope som är en radarbaserad bollflyktsmonitor. Dessa system hjälper oss att ta fram den bästa produkten/utrustningen till just dig vid en custom fitting eller för att få en bättre förståelse och utveckling vid en svinglektion.

Vi har också tillgång till många olika träningshjälpmedel som gör det lättare att ändra på vissa rörelser och att förstå dessa bättre.