Lokala regler

                                         

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR ROSLAGENS GK NORRTÄLJE 2021

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och Tävlingsvillkor.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inte annat anges i samband med en enskild tävling. Plikt för brott mot Lokal regel: Allmän plikt(förlust av hål i matchspel och två slags plikt i slagspel)

 1. Out of bounds (Regel 18)

Out of bounds finns på hål 6 och hål 14. (Gamla banan)

 1. Pliktområden

På 18-hålsbanan är vissa pliktområden bara markerade på en sida som finns på hål 2 (vänster mot byggnaderna), hål  12 (vänster om green), hål 14 (bakom green), hål 16 (höger om fairway efter krönet), hål 17 (höger sida om green) och hål 18 (till höger om viltstaketet) är oändliga. Dessa framgår av banguiden!

Förklaring till oändliga: en boll som är förlorad utanför markeringarna innebär att spelaren kan droppa en boll inom två klubblängder från beräknad skärningspunkt, dock ej närmare hål, med ett slags plikt.

 1. Onormala banförhållanden(Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Se regel 16 fig 16.1c
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål(till exempel viltstaketet)
 • Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål ar nära green och på spellinjen och är: Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler, upprepade gånger. I bägge fallen kommer spelet att återupptas med två signaler, upprepade gånger. se regel 5.7b.

 

Tävlingsvillkor

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgift finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inta annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA tävlingshandicap.

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning,

8.3.6 Uteblivande från tävling: Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud med godtagbara skäl uteblir från start i tävling bör rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se 1.14.3. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling bör rapport även ske till spelarens hemmadistrikt.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A

Klass B

Klass C

I tävlingsinbjudan framgår hur klassindelningen för tävlingen kommer att vara. Många tävlingar kommer att ha flytande klassindelning för att uppnå lika antal i varje klass.

Vid färre deltagande än 5 startande i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas.

 1. Tee i klubbtävlingar

Grunden är den enskilde får välja vilket tee spelaren vill spela från. Det är spelaren ansvar att kontrollera att rätt antal erhållna slag framgår av scorekortet.

I tävlingsinbjudan kommer det att framgå om ett fastställt tee gäller.

 1. Särskiljning (regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för tävlingen ska scorekortet lämnas i receptionen. Spelaren har lämnat in scorekortet när spelaren går från receptionsdisken.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat- Tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutad av Roslagens GK Norrtälje Styrelse 

 

Tillfällig lokal regel (gäller tills vidare)

Onormala banförhållanden (Regel 16)

Alla områden, som hjulspår av grävmaskin eller traktorer, lagningar av spelfältet, sandsträngar vid dräneringar betraktas som mark under arbete.

Om spelarens boll eller spelarens stans påverkas(fysiskt) eller område för spelarens sving påverkas av olägenheten(MUA) får spelaren lättnad. Bollen ska droppas inom en klubblängd från bollpunkten vilken inte får vara närmare hål. Bollen får rengöras innan den droppas.