Roslagens golf AB

Vårt driftsbolag Roslagens Golf AB, som ägs till 100% av Roslagens Golfklubb Norrtälje, arrenderar golfbanorna, övrig mark och samtliga byggnader av Roslagens Golfklubb Norrtälje. Personalen på anläggningen är anställd i Roslagens Golf AB.

Styrelsen för Roslagens Golf AB består av följande:             

Ordförande: Per Gunnarsson
Vice ordförande:      
Ledamot:  

        

                            

                                               .