Vision 50/50

Under två år av pandemi och restriktioner har klubbens arbete med vision 50/50 legat lite lågt.

Styrelsen har under perioden tagit fram ny vision En roslagsidyll att längta tillbaka till  och en verksamhetsidé för klubben samt jobbat med tre viktiga värdeord Gemenskap, Engagemang, Omtanke som vi vill ska genomsyra klubben. Detta har vi gjort som steg på vägen för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb som lockar alla kategorier av medlemmar.

Under 2022 jobbar vi vidare med aktiviteter och marknadsföring av klubben för att fortsätta attrahera fler kvinnor att både spela golf och arbeta för klubbens utveckling. Det har redan gjorts ett antal förbättringar utifrån de spaningar vi genomförde under 2019/2020 så som ny kortare bansträckning (46), mer varierat utbud  i restaurangen samt fler toaletter på rangen och 12-hålaren. Detta gagnar ju fler kategorier av medlemmar på ett gynnsamt sätt, inte bara kvinnor.