Kommittéer

Kommiteérnas uppgift är att skapa en verksamhet som och är i ständig utveckling, genom en tydlig verksamhetsplan, en aktuell handlingsplan samt vision och värderingar.
Vårt övergripande mål är att vara en välmående klubb avseende ekonomi, nöjda medlemmar och gäster samt ha motiverade medarbetare.