JUNIORVERKSAMHET/VERKSAMHETSPLAN

Hos oss på Roslagens Golfklubb finns det plats för alla. Vi vill att alla som är med i vår breddverksamhet skall ha möjlighet att utvecklas och ha kul på golfbanan. Alla ska trivas och känna sig trygga och sedda.

Vi bedriver verksamhet året runt för de som vill och har möjlighet. För närvarande bedriver vi en relativt liten verksamhet med barn och ungdomar i våra träningsgrupper. Vår målsättning är att öka både antalet juniormedlemmar samt deltagandet i vår träningsverksamhet.

Vision

En trygg, glädjefylld och aktiv juniorverksamhet.

Värdegrund/Värderingar

Glädje, Gemenskap, Uppmuntran och Trygghet

Vår värdegrund uppnår vi genom att Träffas, Trivas, Träna och Tävla.