Marknadskommittén

Ansvarar för att klubbens verksamhet är synlig i media och attraktiv för sponsorer. I ansvaret ingår också att erbjuda sponsor paket och teckna sponsoravtal.

Bengt Eriksson