Seniorer

Vi träffas – Vi tävlar – Vi trivs 

  • Tyngdpunkten ligger på bredd och att alla ska kunna delta oavsett spelstandard eller handicap.
  • Vi ser det som en fantastisk form av friskvård att få motion och social samvaro på golfbanan och ibland en god lunch efter ronden.
  • Vi tycker att den sociala kontakten är mycket viktig och att den går utmärkt att kombinera med att tävla under lättsamma och kamratliga former.