Order of merit

Sammanställning av säsongens resultat i singeltävlingarna på torsdagar.

A- och B-klass.
Eftersom vi använder fasta handicapgränser för klassindelningen kan det förekomma att en spelare, som sänkt eller höjt sitt handicap, byter klass mellan olika torsdagstävlingar. Vid anmälan/lottning till den enskilda tävlingen placeras spelaren i A- eller B-klass enligt det aktuella handicapet.

Order Of Merit gäller hela säsongen. I GIT:s automatiska Order Of Merit-funktion kommer då spelaren att förekomma i både A- och B-klassens sammanställning. Vid säsongens slut kommer vi att justera detta manuellt och huvudregeln i OOM är att spelaren ska tillhöra den klass, som man spelat sin första tävling i.


I varje singeltävling får de 15 bästa i varje klass placeringspoäng enligt följande:

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poäng 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1

 

Ställningen redovisas löpande på webben. mingolf.se
Genom att använda placeringspoäng kommer inte förhållandena vid en enskild tävling att påverka lika mycket.
Faktorer som blöt eller torr bana, regn, hård vind, lägesförbättring, etc kan annars medföra att nettoscorer från olika tävlingsdagar inte är jämförbara.
Det är meningsfullt att delta även under tuffa tävlingsdagar om du vill samla poäng!

Vid säsongens slut sammanräknas respektive spelares 9 bästa poäng till en totalsumma.
Det finns alltså möjlighet att ersätta sämre resultat med bättre om man deltar flitigt!