Handicapkommittén

Har övergripande ansvar för klubbens handicapsystem med målsättningen att medlemmarna har ett korrekt handicap.

Leif Modin