VAD ÄR HIO?

I Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok kan man läsa att "med HIO menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel 2004-2007 på ett hål under en påbörjad rond på en bana med giltig banvärdering".

- Med "score 1" menas att eventuella pliktslag kan förstöra lyckan.
- Med "påbörjad rond" menas att hålen ska ha spelats i rätt följd och att spelet ska ha påbörjats på hål 1 eller hål 10 alternativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee. Ronden behöver ej fullbordas.
- Hålets längd saknar betydelse men bollen ska ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
- Scoren måste kunna intygas av annan markör/spelare/person som sett slaget och godkännas av klubben.