Klubbverksamhet

Klubbens verksamhet planeras och leds av styrelsen men genomförs av kommittéerna. Under respektive kommitté framgår kommittéledamöter och deras program för deras ansvarsområde.