HANDICAPREVISION

HANDICAPREVISIONEN 2018

Efter att ha genomfört årets handicaprevision kan konstateras att många har spelat mycket bra och vissa av dessa har fått sänkt handicap efter genomförd revision. Några andra har haft för lågt handicap och har fått en höjning vilket borde innebära att golfen blir roligare i framtiden.

Efter revisionen blev 73 spelare höjda med 1,0 eller 2,0 samt 36 spelare sänkta med -1,0 eller -2,0. 

Alla som fått justeringar har fått mail om detta och ändring av hcp är gjort i Min Golf.

Handicapfördelningen på Roslagens Golfklubb ser ut enligt följande efter revisionen för 2018.

             -4,9        33st
5,0      -14,9      225st
15,0    -25,9      446st
26,0    -36,0      352st
37.       -54          93st
Övriga                78st

 

Handicapkommittén