JUNIORTRÄNING

Vi erbjuder träning för alla barn och ungdomar mellan 7-21 år. Golf är en fantastisk idrott där vi utvecklas både som människa och idrottsutövare. Gemenskapen, glädjen och utvecklingen av golfspelet är det viktigaste för vår verksamhet och genomsyrar hela vår syn på juniorverksamheten.

Juniorträning 2020 (maj-september)

  Vår Sommar Höst Totalt
Tillfällen 6 Söndagar 5 Tisdagar 6 Söndagar 18
Tider grupp 1 14:00-15:00  17:00-18:00  14:00-15:00   
Tider grupp 2 15:00-16:00  18:00-19:00  15:00-16:00   
Veckor 19-24 27-31 34-38  
Pris        1400 kr 
         
         

Träningen för våra juniorer startar Söndagen den 10 maj och kommer att genomföras av Christian Modin - PGA Professional

Indelning i grupper kommer att ske efter följande kriterier: Ålder, kompis samt kunskap.

Uppstartsträff

I samband med första träningen. Vi samlas i klubbhuset klockan 13:30, gäller båda grupperna söndagen den 10/5.

Vi tränar tillsammans i 2 timmar vid första tillfället och lär känna varandra.

Avslutning

Vi kommer att ha en säsongsavslutning med lite roliga aktiviteter söndagen den 27/9 för samtliga grupper. samling vid klubbhuset.

Anmälan

Anmälan görs via mail till: lemogolf@gmail.com

Ange följande vid anmälan:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Eventuellt Golf-id
  • Vårdnadshavarens Namn
  • Vårdnadshavarens Telefon
  • Vårdnadshavarens Mail
  • Om ni som vårdnadshavare önskar hjälpa till