Belöningen

Spelas av två utvalda seniorer/damer, som gjort sig särskilt förtjänta av uppmuntran.

All information om statuter etc finns på UGF:s webb här.