Styrelse

Peter Voltaire

Ordförande

Gunilla Jansson

Vice Ordförande

Micael Blomqvist

Kassör

Annika Ohlsson

Ordinarie

Per Gunnarsson

Ordinarie

Thord Nordwall

Suppleant

Kristina Jägenstedt

Suppleant

Jonas Wallmo

Suppleant

Bengt Eriksson

Suppleant